Biện pháp khắc phục hậu quả buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn

NGUYỄN NHẬT KHANH

01(122)/2019 - 2019, Trang 12-20

Ngày đăng: 15/01/2019

TÓM TẮT

Xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính. Trong số các biện pháp khắc phục hậu quả được quy định trong Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn là một biện pháp đặc biệt. Bài viết phân tích những quy định của pháp luật hiện hành về biện pháp khắc phục hậu quả này, chỉ ra một số bất cập và đề xuất kiến nghị hoàn thiện.


ABSTRACT:

Administrative sanctioning means a competent body’s imposition of sanctions and remedies against individuals or organizations committing acts of administrative violations. Forcible correction of untruthful or misleading information is one of the special remedies outlined in the 2012 Law on Handling of Administrative Violations. The article analyses the current legislation on remedies, points out some shortcomings and suggests improvements.©

Bài viết được đăng tải dưới sự cho phép của Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam, mọi quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến bài viết được bảo lưu. Chi tiết xin vui lòng liên email tapchikhpl@hcmulaw.edu.vn

Bạn không có quyền truy cập bài viết này, vui lòng đăng nhập.

Bài viết liên quan trên

Google scholar

Trích dẫn bài viết qua

Google scholar Crossref