Cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư trong khuôn khổ hiệp định tự do thương mại - đầu tư Việt Nam - EU - một số vấn đề cần lưu ý

NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG - LÊ TRẦN QUỐC CÔNG

08(129)/2019 - 2019, Trang 95-107

Ngày đăng: 15/09/2019

TÓM TẮT

Vào cuối năm 2015, Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) đã tuyên bố hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại tự do - đầu tư giữa hai vùng lãnh thổ. Bên cạnh nhiều nhượng bộ thương mại đáng khích lệ được ghi nhận trong Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA), hai bên cũng đồng ý về nội dung Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA) trong đó đáng chú ý là các quy định về hệ thống tòa án đầu tư (ITS hay ICS). Cơ chế này cũng được EU đề xuất với các đối tác thương mại của khối này trong thời gian gần đây và cho thấy nỗ lực của EU trong việc khắc phục nhiều nhược điểm của cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư thông qua trọng tài vốn bị chỉ trích nhiều năm qua. Bài viết phân tích một số điểm đặc trưng của hệ thống ITS và thảo luận một số khó khăn từ góc độ Việt Nam.


ABSTRACT:

In December 2015, Vietnam and the European Union (EU) had concluded Trade and Invesment Agreement after 14 negotiation rounds. In September 2018, the Agreement was separated into Free Trade Agreement (EVFTA) and Investment Protection Agreement (EVIPA) to facilitate the approval process. This EVIPA suggests modern rules on investment protection enforceable through a new Investment Tribunal System (ITS) which has also been proposed in other trade negotiations of the EU recently. This ITS shows the pioneering effort of the EU in reforming current international investment dispute settlement system. It is expected that the signing and approving procedure will be promoted in June or July, 2019 after the European Parliament completes its election and begins a new term. However, it is necesary to reconsider potential risks which this new investor-State dispute settlement mechanism maybring to Vietnam. This paper analyzes some features of the ITS and discusses difficulties from Vietnam’s perspective.©

Bài viết được đăng tải dưới sự cho phép của Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam, mọi quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến bài viết được bảo lưu. Chi tiết xin vui lòng liên email tapchikhpl@hcmulaw.edu.vn

Bạn không có quyền truy cập bài viết này, vui lòng đăng nhập.

Bài viết liên quan trên

Google scholar

Trích dẫn bài viết qua

Google scholar Crossref