PGS.TS. Đỗ Văn Đại - Án lệ 37/2020-Hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm khi bên mua chậm đóng phí

PGS.TS. Đỗ Văn Đại

Quyết định số 50/QĐ-CA ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao